Elorrioko historiari buruzkoa
Introducción a la historia de Elorrio

Igor Basterretxea
Igor Basterretxea Geografia eta Historian Doktorego Doctorado en Historia y Geografía

Sarrera honetan Elorriori buruz hainbat pasadizo kontatuko dizkizut, eta horretarako, denboran bidaiatuko dugu eta historiak eman diona azalduko dizut. Esan behar dizut Elorrio hiri ederra dela, eta badagoela Santillana del Mar hiriarekin konparatzen duenik.

Elorrion, Durangaldeko gainontzeko leku gehienetan bezala, ez dugu historiaurreko edo erromatarren garaiko aztarna arkeologiko nabarmenik aurkituko, baina horren lekuan Elorriok Erdi Aroko eta Aro Modernoko Bizkaiko ondare ederrena du. Eta ondarea ikusiz IX. mendetik XVIII. mendera arte joan gaitezke. Elorrio garai honetan handia izan zen zentzu zabalenean.

Erdi Aroak utzi diguna ikusteko Argiñetara jo beharko dugu, eta bertan, estelak eta 893. urte aldera lehenengo kristauek utzitako hilobiak aztertu. 893. urtea, hilobietako batek duen latinezko inskripzioan irakur dezakezu. Estelak, aldiz, hilobiak baino zaharragoak dira, hau da, kristau aurreko garaikoak. Estela eta hilobi hauen jatorriari buruz asko idatzi da, eta aztertu ere aztertu dira erakusten dituzten arrianismoren aurkako ikurrak, baina oraindik garaiko biztanleriaren edo kristautasuna sartzen hasi zen garaiko herria zelan bizi zen argi edo zehatz azaltzeko galdera asko erantzutear dago.

Kronologikoki joanda, jauzi handi bat emango dugu denboran 1013ko otsailera joateko, Etxabarriako San Agustingo monastegi prerromanikoa sortu zen eguna, nahiz eta toponimia aztertuz gero aurretik beste eraikin bat zegoela esan daitekeen. Ondoren, XII. mendean monastegian aldaketak egingo dira eta aurrekoaren gainean eraikin erromaniko bat eraikiko dute, eta hau ere, ez da honela geratuko, lau mende beranduago, XVI. mendean eraikin erromanikoa egungo eliza gotikoan bihurtuko da eta. Eliza ederra benetan: barru aldean erretaula nagusia, platereskoa, Bizkaiko ederrenetariko bat da bere estiloan; eta, kanpo aldean kanpandorre barroko dotorea dugu.

Orain, beste jauzi bat emango dugu 1356. urtera joateko. Elorrio 1356. urtean sortu zuen Bizkaiko Don Tello Jaunak Etxabarriako San Agustingo lurretan. Elorrio sortu zen gipuzkoarren sarrera Bizkaian eusteko hainbeste borroka zegoen garaian. Hiria, hasieran, hesiz inguratu zuten, eta geroago, harresiz. Harresien barruan kale paralelo bi zeuden: Río eta Campo kaleak, eta hauek zeharkatzen zituen hirugarren kale txiki bat ere bazen. Kale mutur bakoitzean ate bat zegoen, beraz, guztira sei ate, hauetatik, egun bi ikus ditzakezu. Don Tellok Elorrio sortu zuen urtetik 112 urtera, hau da, 1468. urtean lur hauek, beren historian bizi izandako, gatazka gogorrena ezagutu zuten, oinaztarren (Ibarra) eta ganboarren (Martzana) artean. Alde biak argi utzi zuten bat egitea ezinezkoa zela.

Eta apurka-apurka Erdi Aroa atzean utziko dugu, Aro Modernora joateko: XVI., XVII. eta XVIII. mendeak. Mende hauek oso garrantzitsuak izango dira Elorrion, hau baita urrezko garaia hiriarentzat. Santa Maria eliza, gaur Sortzez Garbiaren basilika, eraikiko dute -1459- 1506-; eta errebalak ere harresietatik kanpo eraikiko dituzte, beraz, aldaketa-garaian gaude.

Gizartea, XVI. mendean oihalgile eta lantzagile trebeak zituenak, eta XVII. eta XVIII. mendeetan manufakturatutako burdinarekin nazioarte mailan negozioak egiten zituzten merkatariak, kanpora begira bizi da. Hedapen-sasoi hau eta hirira bidalitako diruaren ondorio dira bertan eraikitako etxe eta monumentu ederrak, bertan gertatutakoaren testigu mutuak. Monumentu bat aipatzearren, Sortzez Garbiaren eliza aipatuko dut, Bizkaiko handiena ez bakarrik bolumenari buruz ari garenean, baizik eta duen erretaula rokokoari dagokionez ere; bestalde, ezin aipatu barik utzi kanpandorrea -hau errenazentista-, ez dago beste honelakorik. Beste alde batetik, hor ditugu baita ere XVI. mendeko bideko gurutzeak, Bizkaian ez dago beste herririk hainbeste bideko gurutzerekin; 20 jauregi inguru eta 68 armarri; baselizak; iturriak; udaletxea eta Santa Anako monastegia ahaztu barik.

Garai honetan, baita ere, 1630. urtean, Etxabarriako San Agustinek Elorriorekin bat egingo du.

Eta hara non, ia konturatu barik XIX. mendera heldu garen. XIX. mendean XX. mendearen hasierara arte, nekazaritzatik bizi izan den herrira, turismoa helduko da eta arrakasta handia lortuko du balnearioei esker. Elorriok ospe handiko bainuetxe bi izan zituen eta uda garaian penintsula osotik etortzen ziren bisitariak. Bainuetxeak desagertu zirenean, 1907. urtea gutxi gora-behera, 1936. urtera bitartean Elorrio udarako eta atsedenerako lekua zen Bilbo inguruko familia ahaltsuentzat.

Ondoren, Gerra Zibila hasiko da eta honekin joango dira bareko urteak. Gerra urteen ostean Elorrion industria sartuko da, baina industrian ere ezberdina izango da, iniziatiba pribatua eta sortutako enpresa txikiak eta kooperatibak ere gipuzkoar eredutik hurrago egongo direlako bizkaitar eredutik baino. Urte hauetan Elorrion biztanleriak gora egingo du eta 1950. urtean zituen 3.500 biztanleak 1981. urtean 8.000 izango dira.

Eta honekin amaitzeko azken hamarkadetan Elorriok aurrerapen handia egin duela jakin behar duzu, batez ere zerbitzuen edo hirugarren sektorean. Gainera, turistiko ikuspuntutik aukera handiko hiria da, eta horren adibidea da 1964. urteko Conjunto Monumental Histórico- Artístico izendapena, Bizkaian lehena. Elorrio, eta elorriarrak, ikusi dugun moduan, kanpora begira daude, eta mendi artean -Oiz, Intxorta, Udalaitz, Anboto,…- egotea ez da horretarako inoiz oztopo izan. Elorriok jakin daki bertaratzen dena ez dela etorri den moduan itzuliko.

Hemen gaituzu, zure zain.

Por medio de esta introducción pretendo llevar a cabo un rápido recorrido por lo más destacado de la historia de una villa de “piedra” que, por su conjunto artístico-cultural y sus condiciones geográfico-políticas, merece por derecho propio ser la Santillana del Mar vizcaína; hablo por supuesto de la villa de Elorrio.

Como es más bien típico en la zona del Duranguesado, Elorrio, en principio y hasta la fecha, no destaca por un patrimonio principalmente centrado en yacimientos arqueológicos prehistóricos o romanos, pero en su caso esa escasez la compensa sobradamente con un patrimonio medieval y moderno único en toda Bizkaia, que abarca desde el siglo IX hasta el XVIII y que es clara muestra del glorioso pasado, larga historia e importante riqueza cultural que posee.

En lo que a la Edad Media se refiere, la historia del territorio que actualmente ocupa la villa elorriana comenzaría con los sepulcros y estelas de “Argiñeta”, los primeros cristianos y fechados hacia el año 893, según la inscripción latina conservada en una de las sepulturas; las segundas precristianas y por lo tanto aún anteriores en el tiempo. Mucho se ha escrito sobre su misterioso origen, sus símbolos contra el arrianismo y sus creadores, pero desde luego, centrándonos sobre todo en su originalidad, tienen todavía muchas preguntas que contestar e información que aportar en relación con el poblamiento de aquella época y el comienzo de la cristianización en el País Vasco.

Continuando cronológicamente y de gran relevancia por lo que supondrá desde el marco jurisdiccional, el mes de febrero de 1013 nos encontramos con la fundación del entonces monasterio prerrománico de San Agustín de Etxabarria, si bien su toponimia parece indicar incluso la existencia de un edificio anterior. Con posterioridad, en el siglo XII, se levanta sobre él un edificio románico, y éste igualmente en pleno siglo XVI dejará paso a la actual iglesia gótica. En ella son de destacar: interiormente, el precioso retablo mayor -uno de los más valiosos de Bizkaia en su género- de estilo plateresco; y exteriormente, el más que ilustre campanario barroco.

Y en 1356 Elorrio entra en la historia. Don Tello, señor de Bizkaia, funda la villa en terrenos de San Agustín de Etxabarria para frenar la entrada de los guipuzcoanos hacia el Señorío, en un tiempo en que las guerras de bandos sumían en la desesperación a todo el País Vasco. La villa, cercada en un principio y luego amurallada, estaba organizada en dos calles paralelas (la calle del Río y la calle del Campo) y una tercera más estrecha que las atravesaba, dando así lugar a seis portales de entrada. Elorrio no pudo escapar de las graves consecuencias de las guerras de bandos y en el año 1468 sus murallas sufrieron la batalla más sangrienta de su historia, en la que los dos linajes más importantes del lugar, los Ibarra (oñacinos) y los Marzana (gamboínos), dejaron patente sus diferencias.

Pero pasemos a tiempos mejores, a esos siglos XVI, XVII y XVIII, que básicamente componen la Edad Moderna, en los que Elorrio conocerá su momento de oro. El comienzo de la construcción de la iglesia de Santa María -entre los años 1459 y 1506-, hoy día basílica de la Purísima Concepción, y la creación de los arrabales a extramuros, llevan consigo el cambio hacia una sociedad más dinámica y emprendedora. Una sociedad abierta al mundo, de humildes pañeros y famosos lanceros en el XVI y de grandes mercaderes internacionales de hierro manufacturado en el XVII y XVIII. Y consecuencia de ese largo periodo de expansión y de las remesas de dinero que la villa recibió durante el mismo son los edificios y monumentos más prestigiosos que alberga, testigos mudos de lo que aquí se vivió. Ejemplos de lo que digo son: la iglesia de la Purísima Concepción, la más grande de toda Bizkaia en lo que a volumen se refiere, al igual que la más monumental gracias a su impresionante retablo mayor rococó y su torre campanario renacentista, ambos sin par; los nueve cruceros que actualmente se conservan, todos del siglo XVI, siendo la villa vizcaína con mayor número de ellos; los suntuosos palacios, alrededor de la veintena, y los 68 escudos heráldicos, lo que vuelve a convertirle en la primera de toda Bizkaia; además de la gran cantidad de ermitas, las fuentes públicas, el ayuntamiento y el convento de Santa Ana.

También en este periodo, exactamente en el año 1630, se produce la fusión de la anteiglesia de San Agustín de Etxabarria a la villa de Elorrio.

Así llegamos al siglo XIX, durante el cual y hasta comienzos del siglo XX, curiosamente Elorrio, una villa por entonces básicamente agrícola, era ya un núcleo turístico de renombre. Primeramente hasta 1907, más o menos, gracias a sus dos magníficos y reconocidos balnearios de aguas termales o medicinales que atraían a gentes de todo el reino; y después, desaparecidos éstos, hasta 1936 como atractivo centro veraniego de descanso para las familias más acomodadas de la zona de Bilbao.

La Guerra Civil trae consigo el fin de los años tranquilos. Habrá que esperar al Elorrio de postguerra para contemplar ahora, como no podía ser de otra manera, un Elorrio que se suma al carro de la industrialización, pero hasta en esto peculiar frente al resto de Bizkaia ya que su iniciativa privada y sus pequeñas empresas atomizadas y cooperativistas fueron y son más afines al modelo guipuzcoano. Elorrio en este momento fue capaz de hacer frente a una inmigración increíble, proveniente de casi todas las Comunidades Autónomas peninsulares y causa principal del ascenso de su población de 3.500 habitantes en 1950 a 8.000 en 1981.

En las últimas décadas Elorrio ha avanzado mucho en lo que al sector terciario o servicios se refiere, pero es una villa con grandes posibilidades aún por explotar dentro del apartado turístico, de hecho no fue ninguna casualidad que ya en 1964 lo declarasen Conjunto Monumental Histórico-Artístico, el primero de toda Bizkaia. Elorrio, al igual que sus gentes, está y siempre ha estado, aquí lo hemos podido ver, abierto al exterior, a pesar de encontrarse en un verde valle entre los montes Oiz e Intxorta y las cumbres calizas de Anboto y Udalaitz. Juega con la ventaja de saber que lo que ofrece no va a dejar indiferente al visitante, ni le va a defraudar.

Elorrio y su historia siempre te esperan.